Yêu thích
Xem thêm
I live in a house.Tôi sống trong một ngôi nhà.My house is small.Ngôi nhà của tôi là nhỏ.My house has two bedrooms.Nhà của tôi có hai phòng ngủ.My Mom and Dad sleep in one bedroom.Mẹ và bố tôi ngủ trong một phòng ngủ.My sister and I share the other bedroom.Chị tôi và tôi chung nhau phòng ngủ khác.My house has a kitchen.Nhà tôi có một cái bếp.My Mom and Dad cook dinner there every night.Mẹ và bố tôi nấu bữa tối ở đó hàng đêm.My house has a living room.Nhà tôi có một phòng khách.My family watches television there every night.Gia đình tôi xem truyền hình ở đó mỗi tối.My house has a big bathroom.Nhà tôi có một phòng tắm lớn.My house has a lot of closets.Nhà tôi có rất nhiều tủ quần áo.My house has a basement.Nhà tôi có một tầng hầm.My Dad has a workshop in the basement.Bố tôi có một xưởng ở tầng hầm.My Dad makes wood furniture.Bố tôi làm đồ nội thất bằng gỗ.My house does not have a second floor.Nhà tôi không có tầng hai.My house has a garage.Nhà tôi có một nhà để xe.My house has a big backyard.Nhà tôi có một sân sau lớn.My backyard has a maple tree.Sân sau của tôi có một cây phong.My backyard has a swimming pool.Sân sau của tôi có một bể bơi.My backyard has a vegetable garden.Sân sau nhà tôi có một vườn rau.My family likes our house.Gia đình tôi thích ngôi nhà của chúng tôi.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lesson 6: My house

Bình luận