Yêu thích
Xem thêm
The Bright family went camping on the weekend.Gia đình Bright đi cắm trại vào cuối tuần.The Bright family went to Silent Lake.Gia đình Bright đã đến Silent Lake.The Bright family left on Friday.Gia đình Bright rời đi vào thứ Sáu.They camped for three days.Họ cắm trại trong ba ngày.The Bright family brought a big tent.Gia đình Bright mang theo một chiếc lều lớn.They brought a lot of food.Họ mang theo rất nhiều thức ăn.They brought insect repellant.Họ mang theo thuốc chống côn trùng.The Bright family had a campfire on Friday.Gia đình Bright đã đốt lửa trại vào thứ Sáu.They roasted marshmallows.Họ nướng kẹo dẻo.They sang campfire songs.Họ hát những bài ca đốt lửa trại.On Saturday they went canoeing.Vào thứ bảy họ đã đi chèo thuyền.On Saturday they went fishing.Vào thứ bảy họ đã đi câu cá.On Saturday they went swimming.Vào thứ bảy họ đã đi bơi.They went hiking on Sunday.Họ đã đi leo núi vào ngày chủ nhật.The Bright family saw many birds.Gia đình Bright đã nhìn thấy nhiều loài chim.They saw blue jays.Họ đã nhìn thấy giẻ cùi xanh.They saw hummingbirds.Họ nhìn thấy những con chim ruồi.The Bright family saw many animals.Gia đình Bright đã nhìn thấy nhiều loài động vật.They saw a raccoon.Họ nhìn thấy một con gấu trúc.They saw a squirrel.Họ nhìn thấy một con sóc.But they didn’t see a bear.Nhưng họ đã không nhìn thấy một con gấu.The Bright family had a fun vacation.Gia đình Bright đã có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lesson 5: Go Camping

Bình luận