Yêu thích
Xem thêm
My name is Anne.Tên tôi là Angela.I love flowers.Tôi yêu hoa.I have a flower garden.Tôi có một vườn hoa.My garden is in front of my house.Vườn hoa của tôi ở trước ngôi nhàMy neighbour has a garden too.Hàng xóm của tôi cũng có một khu vườn.My garden has different types of flowers.Khu vườn của tôi có nhiều loại hoa khác nhau.I have roses in my garden.Tôi có hoa hồng trong vườn của tôi.I have tulips in my garden.Tôi có hoa tulip trong vườn của tôi.I have petunias in my garden.Tôi có petunias trong vườn của tôi.My garden has different colours.Khu vườn của tôi có nhiều màu sắc khác nhau.I plant red flowers.Tôi trồng hoa màu đỏ.I plant orange flowers.Tôi trồng hoa màu cam.I plant blue flowers.Tôi trồng hoa màu xanh.I plant purple flowers.Tôi trồng hoa màu tím.I take care of my garden.Tôi chăm sóc khu vườn của tôi.I water my garden every day.Tôi tưới vườn của tôi mỗi ngày.I kill the weeds in my garden.Tôi nhổ cỏ dại trong vườn của tôi.I kill insects that eat my flowers.Tôi giết côn trùng ăn hoa của tôi.I love my beautiful garden.Tôi yêu khu vườn xinh đẹp của tôi.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lesson 3: My flower garden

Bình luận