Yêu thích
Xem thêm
Today I was working outside.Hôm nay tôi đã làm việc ngoài trời.It was a sunny day, and I was very hot.Trời nắng và tôi cảm thấy nóng vô cùng.I wore a hat on my head.Tôi đội một chiếc mũ trên đầu.I watered all the plants.Tôi tưới hết tất cả các cây.I weeded the flower beds.Tôi nhổ cỏ ở những luống hoa.I cut back all of the plants that were growing too big.Tôi cắt bỏ tất cả những cây phát triển quá lớn.I gave some of the plants plant food.Tôi bón hân cho một số cây.I cut the lawn.Tôi cắt cỏ.I raked the lawn.Tôi cào cỏ.I filled up the bird baths with water.Tôi đổ đầy nước vào bồn tắm dành cho chim.I swept the sidewalks and the paths.Tôi quét vỉa hè và các lối đi.I took out the garbage.Tôi đổ rác ra ngoài.I filled the car up with gas.Tôi đổ xăng đầy xe.I washed the car.Tôi đã rửa xe.I hung out the clothes on the clothesline.Tôi phơi quần áo trên dây phơi.I washed down the lawn furniture.Tôi rửa đồ nội thất bãi cỏ.I washed all of the windows on the house from the outside.Tôi đã rửa tất cả các cửa sổ trong nhà từ bên ngoài.I was so tired.Tôi đã quá mệt mỏi.So I had a glass of lemonade.Vì vậy, tôi đã có một ly nước chanh.I talked to my neighbour, and I helped her trim a tree.Tôi đã nói chuyện với người hàng xóm của mình và tôi đã giúp cô ấy tỉa cây.I planted some bulbs, and then I went into the house.Tôi trồng một số củ, và sau đó tôi đi vào nhà.I was exhausted.Tôi đã kiệt sức.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lesson 2: Working outside

Bình luận