Yêu thích
Xem thêm
Today is the last day of school.Hôm nay là ngày cuối cùng của trường.It is summer vacation.Đó là kỳ nghỉ hè.Grace is very excited.Grace đang rất phấn khích.This summer will be fun.Mùa hè này sẽ rất vui.Grace is going to visit her Grandparents.Grace sẽ đến thăm ông bà của cô ấy.They have a cottage.Họ có một ngôi nhà nhỏ.The cottage is on Lake Erie.Ngôi nhà nằm trên Hồ Erie.It is a lot of fun.Đó là rất nhiều niềm vui.Grace is going to swim.Grace sẽ đi bơi.She is going to play board games.Cô ấy sẽ chơi trò chơi board game.She is going to talk with her grandparents.Cô ấy sẽ nói chuyện với ông bà của cô ấy.Grace is going to have fun.Grace sẽ có niềm vui. Grace is going to a summer camp.Grace sắp đi trại hè.She will sleep in a cabin.Cô ấy sẽ ngủ trong cabin.She will make lots of new friends.Cô ấy sẽ có thêm rất nhiều bạn mới.Grace will learn campfire songs.Grace sẽ học các bài hát lửa trại.Camp will be fun.Trại sẽ rất vui.Grace is going to Cape Cod with her parents. Grace sẽ đến Cape Cod cùng bố mẹ cô ấy.We are going for two weeks. Chúng tôi sẽ đi trong hai tuần.We are going to drive. Chúng tôi sẽ lái xe.Grace will see the ocean. Grace sẽ nhìn thấy đại dương.Cape Cod will be beautiful. Cape Cod sẽ rất đẹp.Summer vacation is fun.Kỳ nghỉ hè thật thú vị.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lesson 13: Summer vacation

Bình luận