Yêu thích
Xem thêm

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Bài 4: từ vựng tiếng Anh!

Bình luận